Bispbergs klack

Bispbergs klack med Jätteklacken

 

Öster om Säterdalen reser sig bergsmassivet Bispbergs klack, ett granitberg som syns vida omkring. Från toppen av berget, som ligger 315 m ö havet och 175 m över omgivningen, har man en milsvid utsikt över Säters och Stora Skedvi socknar.

Jätteklacken är ett typexempel på sydväxtberg, där krävande växter som lönn, hassel, alm, sötvedel och getrams finns.