Bispbergs klack

Bispbergs klack med Jätteklacken

 

Öster om Säterdalen reser sig bergsmassivet Bispbergs klack, ett granitberg som syns vida omkring. Från toppen av berget, som ligger 315 m ö havet och 175 m över omgivningen, har man en milsvid utsikt över Säters och Stora Skedvi socknar.

Jätteklacken är ett typexempel på sydväxtberg, där krävande växter som lönn, hassel, alm, sötvedel och getrams finns. Berguv och pilgrimsfalk häckar frekvent.