Säterdalen

Säterdalen – en äkta pärla i moder Sveas diadem – citat Karl Trotzig

 Säterdalen tillsammans med Norddalen är ett halvmilslångt ravinsystem, där Ljusterån i dalens botten ringlar sig fram mot sitt utlopp i Dalälven.Det är Säterdalens omväxlande landskap med dess branta raviner, böljande ängsbackar och en för trakten närmast sydländsk yppighet som gett upphov till dess berömmelse.

Sveriges första kopparmyntverk låg här, rester av dammar och grunder finns kvar, även efter alla de skvaltkvarnar som varit i bruk.

Från tätorten kommer man lätt ner till Säterdalens Folkpark där en uppskattad lekplats och en levande fäbod är i bruk sommartid.

Vandringsleder av skiftande längd och svårighet når man från olika ställen där huvudleden i stort följer Ljusteråns stränder och länkas ihop med leder till ravinen i Solvarbo.

Säterdalen är ett av landets främsta exempel på ett levande ravinlandskap och är därför ett klassiskt objekt för studium av ravinbildning och olika geomorfologiska formationer av geologistuderande.

Lövskogen och buskmarkerna gynnar ett rikt fågelliv med ett stort antal arter, bl a den sällsynta kungsfiskaren. Buskmusen med sin långa svans och en längs ryggen nedlöpande svart mittstrimma kan även påträffas.

 

 

 

Med Ljusterån från källorna till älven

Författare Staffan Jansson