Pingstaftonsvandring

7 juni hade vi den årliga Pingsaftonsvandringen Solvarbo – Säterdalen i samarbete med Säters Hembygdsförening. 20- tal mötte upp och fick höra om kvarnar, hyttor,fåglar och växter. Samling vid Solvarbo bystuga 9.30 och kom till Säterdalens parkdel ca 16.30.

Läs mer

Naturnatta

5 juni var det dags för ”Naturnatta”. Vi samlades i Norddalen och gick vandringsleden till Franssons stugor och vidare mot mot Ljusterbro där vi fikade. Vidare tillbaks till Norddalen. Fåglar vi hörde var bl a Gulsparv, Morkulla, Svarthätta,Trädgårdssångare, Härmsångare, Koltrast, Rödvingetrast och Dubbeltrast.

Läs mer