Pingstaftonsvandring

7 juni hade vi den årliga Pingsaftonsvandringen Solvarbo – Säterdalen i samarbete med Säters Hembygdsförening. 20- tal mötte upp och fick höra om kvarnar, hyttor,fåglar och växter. Samling vid Solvarbo bystuga 9.30 och kom till Säterdalens parkdel ca 16.30.

Läs mer

Naturnatta

5 juni var det dags för ”Naturnatta”. Vi samlades i Norddalen och gick vandringsleden till Franssons stugor och vidare mot mot Ljusterbro där vi fikade. Vidare tillbaks till Norddalen. Fåglar vi hörde var bl a Gulsparv, Morkulla, Svarthätta,Trädgårdssångare, Härmsångare, Koltrast, Rödvingetrast och Dubbeltrast.

Läs mer

Fågelmorgon

26 april åkte morgonpigga ut för att skåda och lyssna. Vädret var perfekt. Rutten var Uppbotjärn, Ansta (nyanlagd våtmark), Flinssjön, Fatburen och Hovran. Funna arter var brunand, kärrhök, skäggdopping, rördrom (endast läte), enkelbeckasin, kricka, bläsand, grönbena, havsörn, sångsvan, knölsvan, fiskgjuse, brushane, gråhäger.

Läs mer

Ugglekväll

26 feb var det dags för den sedvanliga uggelkvällen. Vi besökte kända ställen men det blåste hårt och kallt. Vid Yttre heden fick vi dock höra en kattuggla.

Läs mer